Aktualizace : 17.8.2017

Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm
Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)
Ryby chovat ...
Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb - pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit ...
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat ...
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek


ANONCE


XVII RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MO ČRS Vsetín zve všechny zájemce na XVII rybářské závody, které se uskuteční v sobotu, 16. září 2017 (dospělí) a v neděli 17. září 2017 (děti) na nádrži Balaton v Novém Hrozenkově.
Pozvánka k dispozici ZDE
Propozice, přihlášky a další informace jsou k dispozici
na webu MO ČRS Vsetín


ZDRAŽIT ČI NEZDRAŽIT POVOLENKY
to není oč tu běží
Krátké zamyšlení nad současnou situací po poslední územní konferenci je k dispozici na stránce -
Aktuální informace


KONFERENCE NAŠEHO ÚZEMNÍHO SVAZU
květen 2017
Dne 27. května proběhla konference delegátů všech MO našeho územního svazu
Podstatné informace, jako
  • Plnění rozpočtu
  • Návrh rozpočtu
  • Kalkulace povolenek
  • Zápis a usnesení
jsou k dispozici na stránce -
Aktuální informace