Aktualizace : 10.03.2020 Ondřej Jašek

Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm
Přejeme všem rybářům pohodový rok 2020.
Ať se Vám v nové rybářské sezóně ohýbají pruty správně do vody!

Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)
Ryby chovat ...
Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb - pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit ...
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat ...
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek


Aktuality pro rok 2020

!!! VYSAZOVÁNÍ PLŮDKU !!!

V sobotu 28.03.2020 proběhne planované vysazování plůdku do chovných potoků. Dle níže publikovaného sdělení Ministerstva zemědělství je akce v rámci nezbytné péče o ryby povolená. Organizačně zajistíme vše tak, abychom minimalizovali kontakt přítomných. Osobní ochranné pomůcky jsou samozřejmostí, v potoku už bude každý jen se svým kýblem.

Zájemci o brigádu, volejte hospodáře MO Martina Holčáka: 732 733 739, děkujeme za pomoc.


!!! INDIVIDUÁLNÍ VÝDEJ POVOLENEK !!!

Vážení členové, vzhledem k nastalé situaci se ruší výdej povolenek 2020 v rybářské Boudě v Rožnově p.R. v uvedených termínech.

Výdej povolenek bude až do odvolání probíhat individuálně. Volejte: 605 808 661 nebo použijte e-mail cvikl2@vmp.cz Sledujte naše webové stránky !!!! http://www.crs-roznov.cz

Věřím, že to společně zvládneme.

S pozdravem Petrův zdar

Mgr. Zdeněk Cvikl jednatel ČRS, z.s., MO Rožnov p.R.

Výdej povolenek jen po telefonické domluvě k dispozici zde


Informace Ministerstva zemědělství - Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje. Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě. Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Zdroj Ministerstvo zemědělství ČR k dispozici zde


!!! ZRUŠENO !!!

Dětské rybářské závody 28.03.2020

!!! ZRUŠENO !!!

Rozhodnutím Výboru MO byly zrušeny dětské rybářské závody. Veškeré info a vyzvednutí povolenek dětí zajišťuje po telefonické dohodě pan Roman Zuzaňák, tel. 737 603 911, email:zuzanak4@seznam.cz


!!! ODLOŽENO !!!

Výroční členská schůze 22.03.2020

!!! ODLOŽENO !!!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazují do odvolání hromadné akce nad 100 osob - tímto se do odvolání ruší i Výroční členská schůze MO Rožnov. Sledujte web a vývěsní vitríny!


Hospodářské zásahy v revíru 2020

 • Od soboty 29.února 2020 začal hospodářský odbor MO Rožnov provádět každoroční činnosti na revíru 473002, související se slovováním chovných potoků a přípravou na vysazování plůdku. Případní zájemci o výpomoc (odpracování brigádnické povinnosti) se mohou hlásit u hospodáře MO - Ing. Martina Holčáka na tel. 732 733 739, emailem MartinHolcak@seznam.cz, popřípadě pomoci formuláře http://www.crs-roznov.cz/nabidka_brigad.php
  Brigádníci k dispozici zde

  Nový web MO Rožnov

 • V současné době je připravena nová verze webových stránek MO Rožnov. Stránky budou obsahovat aktuální informace, které jsou důležité pro výkon rybářského práva na revíru Bečva Rožnovská 2, 473002. Jsou optimalizovány i pro prohlížení na mobilních zařízeních (tablety, chytré mobilní telefony). Do konce března 2020 budou umístněny na dočasné adrese http://www.crs-roznov.cz/wordpress/, po tomto datu budou přesunuty na adresu, kde jsou umístněny současné webové stránky, ty nebudou dále aktualizovány.
  Nový web k dispozici zde Prosíme členy MO o zpětnou reakci, zda vše funguje a vyhovuje. Jakékoliv poznatky zasílejte, prosím na email správce webu, Ondřeji Jaškovi - jaseko@seznam.cz, popřípadě telefonicky na 733619389.


  Dozorčí komise MO Rožnov

 • Předseda dozorčí komise vyzývá zájemce z řady členů MO, aby doplnili volné místo v dozorčí komisi, která momentálně pracuje jen v počtu 2 členů. Případní noví členové budou navržení na Výroční členské schůzi, 22.03.2020, kdy proběhnou doplňující volby. Zájemci se mohou hlásit přímo předsedovi dozorčí komise, panu Miroslavu Románkovi, romanek@vmp.cz, popřípadě na tel. 603 209 787.

  Dětské rybářské závody 28.03.2020:

 • Výbor MO Rožnov pod Radhoštěm pořádá již tradiční dětské rybářské závody. V letošním roce proběhnou v sobotu, 28. března 2020 na rybníčku v Mlýnské dolině - areál Národního muzea v přírodě. Více info podá pan Roman Zuzaňák.


  Pozvánka na dětské rybářské závody k dispozici zde

  Termíny schůzí Výboru MO pro rok 2020:

 • 13.01. (proběhlo), 10.02. (proběhlo), 09.03., 06.04., 04.05. 15.06., 07.09., 05.10. 02.11.


  Upozornění

  1. Platba čl. povinností a povolenek je možná až od 2. ledna 2020
  2. Na výroční členské schůzi nebude zajištěn výdej povolenek
  3. Při výdeji povolenek si nezapomeňte s sebou vzít členský průkaz a rybářský lístek
  4. Výzva k příspěvku do FRR - fond rozvoje revíru

  V roce 2020 je povinen zaplatit každý člen MO ČRS VÚS Ostrava částku 200,- Kč:

  • je narozen v roce 2004 a dříve
  • je vlastníkem libovolné roční povolenky
  • platba člena bude prováděna v hotovosti při odběru povolenky

  • Sdělení VÚS Ostrava pro výdej povolenek v roce 2020 k dispozici zde
  Zpravodaje VÚS

  Zpravodaj VÚS Ostrava - leden 2020 je k k dispozici zde


  Zpravodaj VÚS Ostrava - prosinec 2019 je k k dispozici zde


  Zpravodaj VÚS Ostrava - listopad 2019 je k k dispozici zde


  Zpravodaj VÚS Ostrava - říjen 2019 je k k dispozici zde

  !!! Pozor !!! Informace o mimořádné konferenci VÚS Ostrava, na které se projednávaly změny BPRVP (Bližších podmínek výkonu rybářského práva) pro rok 2020!

  Zpravodaj VÚS Ostrava -září 2019 je k k dispozici zde


  Výbor našeho územního svazu vydává vlastní Zpravodaj. Aktuální číslo Zpravodaje a všechny další čísla budou k dispozici na webu Územního svazu a to konkrétně na nové stránce
  Aktuality z VÚS
  Všechny Zpravodaje jsou k dispozici zde  Hydrobiolog VÚS Ostrava, Ing. Daniel Gebauer, zaslal MO příručku k zabránění šíření račího moru.
  Leták je k k dispozici zde  Zápis z jarní Konference VÚS Ostrava, konané v sobotu 25.05.2019

  Zápis v pdf k dispozici zde  Výbor našeho územního svazu vydává vlastní Zpravodaj. Aktuální číslo Zpravodaje a všechny další čísla budou k dispozici na webu Územního svazu a to konkrétně na nové stránce
  Aktuality z VÚS
  Všechny Zpravodaje jsou k dispozici zde


  INFORMACE K SEZÓNĚ 2019


  V roce 2019 dochází k některým změnám v rybářském řádu - DOPORUČUJEME SE S NIMI SEZNÁMIT
  Přehled změn  Ceník povolenek a výdejní termíny jsou k dispozici na stránce Ceník a výdej povolenek,

  Nové Vkladové listy lze stáhnout na stránce Tiskopisy, přihlášky,

  Ostatní informace jsou k dispozici na stránce Podrobné informace k platbám,

  A informace o prodeji krátkodobých povolenek jsou k dispozici na stránce Krátkodobé povolenky