Aktualizace : 2.12.2016

Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm
Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)
Ryby chovat ...
Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb - pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit ...
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat ...
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek


ANONCE


Hospodářské prověrky naší MO proběhly 30. 11. 2016
KOMPLETNÍ PROTOKOL JE K DISPOZICI ZDE


jednou za rok včas odevzdat povolenku k rybolovu včetně SPRÁVNĚ VYPLNĚNNÉHO SUMÁŘE.
UPOZORŇUJEME, ŽE TERMÍN ODEVZDÁNÍ PSTRUHOVÝCH POVOLENEK KONČÍ 15.12.2016.


Kompletní přehled o zarybnění našeho revíru v roce 2016
Je k dispozici na stránce
STATISTIKA


PODSTATNÉ ZMĚNY PRO SEZÓNU 2017
Výbor MO upozorňuje členy naší organizace na důležité změny v bezhotovostních platbách a při výdeji povolenek v roce 2017
Podrobnosti jsou k dispozici
ZDE


Plůdek pro sezónu 2017 zajištěn
Hospodářský odbor naší MO provedl v listopadu odlov a umělý výtěr pstruha obecného a dnešnímu dni máme na líhni Bystřička k dispozici více jak 100.000 ks plůdku pstuha obecného.