Aktualizace : 04.07.2020 Ondřej Jašek

Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm
Přejeme všem rybářům pohodový rok 2020.
Ať se Vám v nové rybářské sezóně ohýbají pruty správně do vody!

Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)
Ryby chovat ...
Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb - pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit ...
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat ...
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek


Aktuality pro rok 2020

!!! Pozvánka na noční rybářské závody!!!

MO ČRS Valašské Meziříčí pořádá dne 7. 8. 2020 na rybníku v Podlesí noční rybářské závody

Celá pozvánka je k dispozici zde

!!! Územní konference - čtvrtek, 30. července 2020, 15:30 hodin, v sídle MO ČRS Ostrava !!!


Zpravodaje VÚS

Zpravodaj VÚS Ostrava - červen 2020 je k k dispozici zde

Zápis schůze VÚS Ostrava - červen 2020 je k k dispozici zde


Zpravodaj VÚS Ostrava - květen 2020 je k k dispozici zde!!! Náhrada škod na rybách, způsobených kormoránem a vydrou v akvakultuře!!!

Ministerstvo životního prostředí projednalo s Rybářským sdružením ČR a za souhlasu Ministerstva zemědělství využití ceníku ryb při stanovení výše náhrad škod poskytovaných podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Celé znění zprávy je k dispozici zde

Aktualizovaný ceník je k dispozici zde

!!! Račí mor !!!

Dobrý den! Od začátku letošní sezóny se na našem revíru znovu začíná objevovat úhyn raků. Prozatím čekáme na výsledky z rozborů, ale s velkou pravděpodobností se bohužel jedná o pokračování šíření račího moru.

Celé znění zprávy o výskytu račího moru je k k dispozici zdeHydrobiolog VÚS Ostrava, Ing. Daniel Gebauer, zaslal MO příručku k zabránění šíření račího moru.
Leták je k k dispozici zdeZměny v popisu revíru pro rok 2020

Dobrý den! V krátkosti chci jen před nadcházející sezónou upozornit na změny v popisu našeho revíru.

– Na VČS 31.3.2019 jsme si odhlasovali vznik nového hájeného úseku v Rožnově p.R. – OD LETOŠNÍHO ROKU TENTO PLATÍ !!!
„Od ústí Hornopaseckého potoka po jez u Eroplánu platí zákaz rybolovu“ – vyznačeno tabulemi.

– Od letošního roku již neplatí na nádrži u Macečků minimální lovná míra candáta

Přeji všem slušným rybářům mnoho pěkných zážitků u vody.

Martin Holčák, hospodář MO!!! Informace hospodářského odboru !!!

12.4.2020 byly dokončeny předsezónní práce na revíru.
Z chovných potoků bylo celkem odloveno 1 634 ks násady pstruha potočního.

Chovné potoky byly následně osazeny plůdkem v celkovém množství 150tis ks. Plůdek byl zajištěn nákupem od pana Rašky.

!!! Zarybnění revíru před začátkem sezóny zajištěno !!!
Do přehrady vysazeno 100kg Po z farmového chovu, dalších 200kg Pd rozsazeno po celém revíru.


Dále zajištěno vyznačení nového hájeného úseku na revíru. Na přehradě umístěny nové popisné cedule.

2.4.2020 provedeny dva komerční odlovy kvůli stavebním pracím na chovných potocích.

Poděkování patří všem, kteří se na jarních pracích jakkoliv podíleli.

Martin Holčák, hospodář MO


!!! VYSAZOVÁNÍ PLŮDKU !!!

V sobotu 28.03.2020 proběhlo úspěšně vysazování plůdku do chovných potoků. Všem zúčastněným děkuje celý výbor MO.


!!! INDIVIDUÁLNÍ VÝDEJ POVOLENEK !!!

Vážení členové, vzhledem k nastalé situaci se ruší výdej povolenek 2020 v rybářské Boudě v Rožnově p.R. v uvedených termínech.

Výdej povolenek bude až do odvolání probíhat individuálně. Volejte: 605 808 661 nebo použijte e-mail cvikl2@vmp.cz Sledujte naše webové stránky !!!! http://www.crs-roznov.cz

Věřím, že to společně zvládneme.

S pozdravem Petrův zdar

Mgr. Zdeněk Cvikl jednatel ČRS, z.s., MO Rožnov p.R.

Výdej povolenek jen po telefonické domluvě k dispozici zde


Informace Ministerstva zemědělství - Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje. Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě. Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Zdroj Ministerstvo zemědělství ČR k dispozici zde


!!! ZRUŠENO !!!

Dětské rybářské závody 28.03.2020

!!! ZRUŠENO !!!

Rozhodnutím Výboru MO byly zrušeny dětské rybářské závody. Veškeré info a vyzvednutí povolenek dětí zajišťuje po telefonické dohodě pan Roman Zuzaňák, tel. 737 603 911, email:zuzanak4@seznam.cz


!!! ODLOŽENO !!!

Výroční členská schůze 22.03.2020

!!! ODLOŽENO !!!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazují do odvolání hromadné akce nad 100 osob - tímto se do odvolání ruší i Výroční členská schůze MO Rožnov. Sledujte web a vývěsní vitríny!


Hospodářské zásahy v revíru 2020

 • Od soboty 29.února 2020 začal hospodářský odbor MO Rožnov provádět každoroční činnosti na revíru 473002, související se slovováním chovných potoků a přípravou na vysazování plůdku. Případní zájemci o výpomoc (odpracování brigádnické povinnosti) se mohou hlásit u hospodáře MO - Ing. Martina Holčáka na tel. 732 733 739, emailem MartinHolcak@seznam.cz, popřípadě pomoci formuláře http://www.crs-roznov.cz/nabidka_brigad.php
  Brigádníci k dispozici zde

  Nový web MO Rožnov

 • V současné době je připravena nová verze webových stránek MO Rožnov. Stránky budou obsahovat aktuální informace, které jsou důležité pro výkon rybářského práva na revíru Bečva Rožnovská 2, 473002. Jsou optimalizovány i pro prohlížení na mobilních zařízeních (tablety, chytré mobilní telefony). Prozatím jsou umístněny na dočasné adrese http://www.crs-roznov.cz/wordpress/,později (původně plánováno po Výroční členské schůzi - bohužel prozatím neproběhla) budou přesunuty na adresu, kde jsou umístněny současné webové stránky, ty nebudou dále aktualizovány.
  Nový web k dispozici zde Prosíme členy MO o zpětnou reakci, zda vše funguje a vyhovuje. Jakékoliv poznatky zasílejte, prosím na email správce webu, Ondřeji Jaškovi - jaseko@seznam.cz, popřípadě telefonicky na 733619389.


  Dozorčí komise MO Rožnov

 • Předseda dozorčí komise vyzývá zájemce z řady členů MO, aby doplnili volné místo v dozorčí komisi, která momentálně pracuje jen v počtu 2 členů. Případní noví členové budou navržení na Výroční členské schůzi, 22.03.2020, kdy proběhnou doplňující volby. Zájemci se mohou hlásit přímo předsedovi dozorčí komise, panu Miroslavu Románkovi, romanek@vmp.cz, popřípadě na tel. 603 209 787.

  Dětské rybářské závody 28.03.2020:

 • Výbor MO Rožnov pod Radhoštěm pořádá již tradiční dětské rybářské závody. V letošním roce proběhnou v sobotu, 28. března 2020 na rybníčku v Mlýnské dolině - areál Národního muzea v přírodě. Více info podá pan Roman Zuzaňák.


  Pozvánka na dětské rybářské závody k dispozici zde

  Termíny schůzí Výboru MO pro rok 2020:

 • 13.01. (proběhlo), 10.02. (proběhlo), 09.03. (proběhlo), 06.04. (zrušeno - jen emailová komunikace), 04.05. 15.06., 07.09., 05.10. 02.11.


  Upozornění

  1. Platba čl. povinností a povolenek je možná až od 2. ledna 2020
  2. Na výroční členské schůzi nebude zajištěn výdej povolenek
  3. Při výdeji povolenek si nezapomeňte s sebou vzít členský průkaz a rybářský lístek
  4. Výzva k příspěvku do FRR - fond rozvoje revíru

  V roce 2020 je povinen zaplatit každý člen MO ČRS VÚS Ostrava částku 200,- Kč:

  • je narozen v roce 2004 a dříve
  • je vlastníkem libovolné roční povolenky
  • platba člena bude prováděna v hotovosti při odběru povolenky

  • Sdělení VÚS Ostrava pro výdej povolenek v roce 2020 k dispozici zde
  Zpravodaje VÚS

  Zpravodaj VÚS Ostrava - duben 2020 je k k dispozici zde  Zpravodaj VÚS Ostrava - březen 2020 je k k dispozici zde  Zápis Aktivu předsedů z Přerova - 22. února 2020 je k k dispozici zde  Zpravodaj VÚS Ostrava - únor 2020 je k k dispozici zde  Zpravodaj VÚS Ostrava - leden 2020 je k k dispozici zde


  Zpravodaj VÚS Ostrava - prosinec 2019 je k k dispozici zde


  Zpravodaj VÚS Ostrava - listopad 2019 je k k dispozici zde


  Zpravodaj VÚS Ostrava - říjen 2019 je k k dispozici zde