Aktualizace : 15.2.2018

Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm
Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)
Ryby chovat ...
Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb - pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit ...
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat ...
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek


ANONCE


Výbor místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. zve tímto všechny členy naší MO na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v neděli, 18. března v 9.00 hod. v kině Panoráma v Rožnově p/R
Pozvánka


INFORMACE K NOVÉ SEZÓNĚ 2018

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY:
- zvýšení členské známky pro dospělé na 500 Kč
- změna prodejce povolenek v Rožnově p/R
- změna brigádnické povinnosti žen po dosažení 60 let


Ceník povolenek a výdejní termíny jsou k dispozici na stránce Ceník a výdej povolenek,

Nové Vkladové listy lze stáhnout na stránce Tiskopisy, přihlášky,

Ostatní informace jsou k dispozici na stránce Podrobné informace k platbám,

A informace o prodeji krátkodobých povolenek jsou k dispozici na stránce Krátkodobé povolenky


POZOR na pozdní odevzdávání povolenek - SANKCE Od roku 2017 zavádí VÚS v Ostravě postihy za špatnou evidenci sumářů, včetně sankcí pro jednotlivé MO
Veškeré INFORMACE jsou ZDE


Změny v organizaci rybářského kroužku dětí
Od podzimu 2017 dochází k výrazným změnám v organizaci rybářského kroužku dětí v naší MO

Veškeré NOVÉ INFORMACE jsou ZDE


Výzva všem členům naší MO
Na jaře 2018 se uskuteční volby výboru naší MO pro období 2018 - 2022

Proto se výbor naší MO obrací na všechny naše členy
s následující výzvou