Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Z historie organizace
Motto: .... vždyť trocha historie nikoho nezabije !

Nebylo by od nás poctivé předstírat a na rok přesně a do jednoho vyjmenovat „otce zakladatele" organizovaného rožnovského rybaření. Není pochyb, že impuls k tomu přišel z blízkého Valašského Meziříčí a že to byl zemský rybářský inspektor Ing. Václavík, který nepochybně stál jako dobrá sudička u kolébky prvního rybářského spolku v našem městě.
Spokojme se tedy - bohužel - jen s jedinou nejstarší dochovanou písemností a tou jsou Protokoly o schůzích rybářského spolku v Rožnově pod Radhoštěm. z let 1932 až 1938.
Svědomitě je vedl pan Čeněk Janík, nejdříve otec ( † 1934), pak syn Čeněk Janík († 1980); vzácní, krásní lidé. Stojí za to nahlédnout a začíst se do těchto zápisů! Zjistíme, že to, co nás dnes trápí - pytláctví, málo vody - hodně vody, trápilo i naše předchůdce. A co hlavně, stejně jako dnes nám, i jim se tehdy zdálo, že je málo ryb a málo peněz na zarybňování revíru podle jejich představ!!
Zde je to černé na bílém:

Zápis1 Tato zpráva jednatele za rok 1932 rozhodně není radostným výčtem úspěchů rybářského spolku. Vytrávené úseky revíru a bezmocnost při vymáhání náhrady škody vedla často až k rezignaci na opakované zarybňování otravou postihovaných částí revírů. ( Nenapadá vás, že podobnost s našimi letními problémy na Hážovce není náhodná ?). Úsměvné jsou řádky o slavnostním výlovu rybníčka u Léčebného domu (Společenský dům). V žádném případě si ale výsměch nezaslouží. Zápis2

Zápis3 Řádky o výlovu tůně pod Bučiským mostem by si měli přečíst všichni vyprávěči „starých pověstí rybářských", kteří do omrzení bájí o takových spoustách ryb v Bečvě, že se po jejich hřbetech dalo suchou nohou přejít z jednoho břehu na druhý. Zápis4

Zápis5 Jako červená nit se táhne zápisy ze schůzí rybářského spolku konstatování otrav ryb v Bečvě a potocích, četné případy pytláctví …… Opravdu to neměli ani naši předchůdci snadné! Zápis6

( Kliknutím si můžete jednotlivé stránky zvětšit. )

Hospoda U Janíků, kde se se rožnovští rybáři scházeli.
„ Členská základna" se pohodlně vešla ke dvěma stolům. Její počet totiž nepřesáhl 8 - 15 osob, takže co člen to člen předsednictva nebo funkcionář. Pan Čeněk Janík, hostinský, byl členem spolku od jeho založení.