Aktualizace : 28.11.2017

Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm
Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)
Ryby chovat ...
Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb - pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit ...
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat ...
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek


ANONCE


Změny v organizaci rybářského kroužku dětí
Od podzimu 2017 dochází k výrazným změnám v organizaci rybářského kroužku dětí v naší MO
Veškeré informace jsou k dispozici na stránce
Rybářský kroužek


Hospodářská kontrola naší MO proběhla na Výboru územního svazu v Ostravě v pondělí, 27.11.2017.
Zápis o provedené kontrole


Ceník povolenek a známek na rok 2018 je k dispozici ZDE
POZOR :
ZMĚNA CENY ČLENSKÉ ZNÁMKY PRO DOSPĚLÉ


Podzimní vysazování ryb na přehradě Horní Bečva
proběhlo 8.11.2017.
Celkem bylo vysazeno:
kapr - 1800kg
lín - 100kg
amur - 75kg


Výzva všem členům naší MO
Na jaře 2018 se uskuteční volby výboru naší MO pro období 2018 - 2022

Proto se výbor naší MO obrací na všechny naše členy
s následující výzvou


Máme opět závodní družstvo
Po více jak deseti letech má naše MO opět závodní družstvo, které hned po svém založení zvítězilo v jarním kole krajské divize.

Další podrobnosti - viz
Aktuální informace