Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Evidence zájemců o brigády

Schválením na VČS dochází od 1.1.2013 ke změnám v plnění brigádnické povinnosti členů naší MO ČRS. Splnění brigádnické povinnosti je jednou z podmínek pro vydání povolenky k rybolovu.
  • Brigádnická povinnost ve výši 10 hodin platí pro všechny naše členy s výjimkou dětí, ZTP a ID.
  • Brigádnická povinnost pro mládež, ženy a starobní důchodce od 63 let včetně je ve výši 5 hodin.
  • Pokud starobní důchodce dosáhne v daném roce věku 70 let, je v tomto a následujících letech již osvobozen od brigádnické povinnosti.
  • Brigádnickou povinnost je možno odpracovat nebo zaplatit a to ve výši 100 Kč / 1 hodinu.
Všichni naší členové, kteří mají zájem si brigádnickou povinnost odracovat, mají nyní možnost se zaregistrovat prostřednictvím následujícího formuláře. V případě realizace brigád (slovování, výstavba splávků) budou kontaktováni hospodářem naší MO nebo některým ze správců chovných potoků.
Příjmení.....................

Jméno........................

E-mail........................

Telefon.......................

Práce ponděli-pátek...

Práce přes víkend......

Dotazy, připomínky....