Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Výkon rybářského práva

Úvodem...

Téměř čtyřicet let výkonu rybářského práva místní organizací v rámci krajského hospodaření, nepředstavuje ani zdaleka polovinu doby, po kterou na našem dnešním revíru působí sportovní rybáři jako hospodáři, lovci i ochránci své řeky.

Ovšem získat informace nejen o zarybňování a výlovech, ale i o různých omezeních a úpravách rybářského řádu realizovaných v průběhu těchto let, je úloha nanejvýš nesnadná i pro dobu mnohem kratší. Přitom některé tyto úpravy často výrazně ovlivňovaly a dodnes ovlivňují hospodářské výsledky organizace a ne vždy jejich dopad vnímáme ve správných souvislostech a v celé jejich šíři. Určité kroky, spíše jen pokusy, k „zprůhlednění" problematiky hospodaření na našem pstruhovém revíru byly učiněny v minulých letech, a to Zprávou o stavu a trendech hospodaření na revíru B.R. č.2 a v návaznosti na ni pak ještě studiemi o Optimalizaci rybářského práva na revíru B.R. č.2, díl I. a II.

Tato práce si po zkušenostech s předchozími klade cíle mnohem skromnější, chce jen informovat, a to hlavně formou názorných grafů, o výsledcích výkonu rybářského práva naší organizací. Jen v poslední části této práce je pro rybáře s hlubším zájmem o věc a jejich vzájemné souvislosti naznačena cesta k pochopení „jedinečnosti trojjediného rybářského práva".

Toho, co nám sportovní rybáři leckde ve světě závidí.


Únor 2006