Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Rybářský kroužek

Rybářský kroužek má v naší organizaci dlouholetou tradici. Umožňuje tak rybolovu chtivým zájemcům z řad dětí uspokojit jejich touhu chytat ryby již v raném věku. V současné době navštěvuje kroužek celkem 72 dětí ve věku od osmi do patnácti let.
Vzhledem k tomu, že v naší organizaci jsou registrováni řádní členové od Horní Bečvy až po Zubří, funguje rybářský kroužek na dvou místech a to jednak na Horní Bečvě a v Rožnově p/R.

Každý rok zahajuje kroužek mládeže svou činnost začátkem listopadu a končí těsně před zahájením lovu na pstruhových vodách, tj v polovině dubna.

Základní informace pro zájemce o rybářský kroužek jsou ve formátu pdf k dispozici ZDE

INFORMACE O ORGANIZACI RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ DĚTÍ platné od roku 2017 jsou ve formátu pdf k dispozici ZDE


K hlavní náplni tohoto kroužku patří :
  • seznámení s rybolovnými technikami
  • seznámení s platnými rybářskými řády
  • praktická výuka v našem revíru a v mimopatruhovém revíru MO ČRS Valašské Meziříčí
  • absolvování závěrečných povinných testů ze znalostí rybářských řádů
O prázdninách je navíc každoročně pro zájemce z řad členů kroužků pořádán ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Rožnově p/R a s MO ČRS Valašské Meziříčí týdenní rybářský tábor v lokalitě Lačnovských rybníků.

Rybářský kroužek dětí by ovšem nemohl existovat bez pár nadšenců z řad našich členů, kteří se rybářskému dorostu nezištně věnují na úkor svého volného času a bez nároku na finanční odměnu.

Vedoucím rybářského kroužku v Rožnově pod Radhoštěm je :
  • Roman Zuzaňák
Na Horní Bečvě se rybářskému potěru aktivně věnuje :
  • Jiří Holzer
Všichni jmenovaní si za svou činnost určitě zaslouží naše poděkování.


Na závěr každého ročníku rybářského kroužku je uspořádána nějaká zajímavá akce pro členy kroužku. V roce 2007 byly uspořádány pro děti navštěvující kroužek rybářské závody na rybníku pana Kolečka. Na tomto rybníku jsou vysazeni kapři a pstruzi duhoví. Tato úspěšná akce se setkala s velkým zájmem všech členů kroužku mládeže. Všichni zúčastnění na závěr kromě občerstvení obdrželi i malou věcnou odměnu.
Kliknutím na níže umístěné obrázky si lze prohlédnout některé momenty z těchto rybářských závodů.