Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Rybochovná zařízení
V našem revíru jsou pro rybochovné účely vyčleněny všechny přítoky Rožnovské Bečvy v úseku od přehrady U Macečků v k.ú. Horní Bečva až po silniční most u obce Střítež n/B, s výjimkou přítoků Kněhyně a Hážovky.

V těchto chovných potocích se vždy v dvouletém cyklu vysazuje plůdek lososovitých ryb (pstruh obecný, lipan podhorní) a poté slovuje dvouletá ryba, která je přesazována do Rožnovské Bečvy. Ostaní druhy ryb jsou zajišťovány od smluvních partnerů v rámci územního svazu.

SPRÁVCI CHOVNÝCH POTOKŮ
Jelikož neustále klesá výtěžnost odlovených ryb z chovných potoků, rozhodl výbor naší organizace ustanovit tzv. správce chovných potoků, kteří budou mít na starosti zejména :
  • sledování výskytu predátorů v chovném zařízení
  • dozorování stavebních prací na svěřeném potoce
  • registraci neoprávněných odběrů vody z chovného potoka
  • zajišťování výstavby splávků formou brigádnické činnosti našich členů
  • hlídání rybochovného zařízení před pytláky v součinnosti s rybářskou stráží
  • aktivní účast při slovování ryb a vysazování plůdků
Detailní popis všech požadavků na správce chovných potoků, včetně zásad odměňování za tuto činnost je uveden v návrhu příkazní smlouvy, která je ve formátu pdf k dispozici ZDE

NOVÉ PODMÍNKY PRO SPRÁVCE CHOVNÝCH POTOKŮ jsou k dipozici ZDE

Nově se zavádí také Záznam historie chovného potoku. Záznam je k dispozici ZDE

Přehled správců chovných potoků
Potok Jméno a příjmení Telef. spojení Poznámka
Kněhyňka      
Kobylský Pavel Štůrala 608 859 516  
Mečůvka      
Jeřábkový      
Bučkový Miroslav Košůt 720 469 275  
Hluboký      
Uhliský      
Zákopčí hl.+levý Martin Fuksa 777 181 855  
Zákopčí pravý Martin Fuksa 777 181 855  
Popelář      
Solanec      
Studený Martin Holčák 732 733 739  
Maretka Roman Zuzaňák 737 603 911  
Hážovka      
Dolnopasecký David Spáčil 774 879 286  
Zuberský Petr Ulrych 604 313 839  
Starozuberský Michal Šedo    
Hornopasecký Antonín Vala 603 999 360  
Dolní Rozpitý Zbyněk Bartošek 725 686 720  
Horní Rozpitý      
Bacovský Zbyšek Rára 608 036 348  
Videčka Roman Zuzaňák 737 603 911  
Hážovka horní část Tomáš Jurečka 724 226 334  
Solanecký spodní část      
Kněhyně horní část