Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ryby lovit...

Velikost výlovu hlavních druhů ryb z našeho revíru je poněkud jednostranným - nicméně pochopitelným - kriteriem úspěchu či neúspěchu hospodářského odboru MO při naplňování dvou předchozích úkolů výkonu rybářského práva - „ryby chovat" a „ryby chránit". Výlov je totiž vždy výslednicí vlivů, které ne vždy můžeme ovlivnit žádoucím způsobem. V „Diskusi" - následující stránka, kterou mnozí odmítnou jako „příliš teoretizující", je učiněn pokus kvalifikovaně postihnout příčinné vztahy mezi výlovem, rybářským tlakem a „ulovitelností". Zde se omezíme pouze na fakta, získaná z oficiálních údajů hospodářských odborů naší organizace, pokud se je vůbec podařilo získat.

Vývoj rybářského tlaku
             obr.1

             obr.2

má na velikost výlovu zcela nezpochybnitelný vliv. Ne každý však již chápe fakt, že odchovná kapacita revíru je konečná, což se samozřejmě musí projevit tím, že výlov z revíru je v dlouhodobém průměru prakticky stálý, ale úlovky na jednu povolenku klesají.

Klesají úměrně počtu vydávaných povolenek. Na obr.1 je znázorněno, jak od r. 1974 po zavedení krajského (územního) hospodaření, kdy byl prakticky odbourán limit výdeje povolenek, vzrostl rybářský tlak. Obr.2 pak ukazuje, jak ve stejném období klesá průměrný úlovek Po na jednu povolenku.


Pstruh potoční

Obr.3 představuje úlovky pstruha potočního ve třiceti letech hospodaření místní organizace ČRS. Jde pouze o úlovky rybářů z místní organizace,úlovky rybářů z ostatních organizací zvyšují počty ulovených ryb o 20%±2%. Na obr.4 je totéž, ale je zde navíc vyznačen dlouhodobý průměr výlovu Po v revíru Bečva Rožnovská č.2.


             obr.3                               obr.4
Průměrný výlov Po............................2473 ks
Maximální výlov ................................3626 ks  v roce 1989
Minimální výlov .................................1376 ks  v roce 1968
Stř. odchylka od průměru... 614 ks  t.j. 25%


Lipan podhorní

Obr.5 znázorňující výlov lipana členy MO od r. 1969 do současnosti, na první pohled překvapí velikými rozdíly odlovů této ryby v jednotlivých letech sledovaného období. Zvláště u lipana přistupují, kromě jiných příčin, k výkyvům ve výlovu změny v ustanoveních rybářského řádu, jak je ukázáno v tabulce V, především změny lovné délky. Není zanedbatelná ani skutečnost, že od sedmdesátých let se začal významně zvyšovat počet rybářů lovících umělou muškou, jinými slovy, že rybářský tlak na tuto rybu silně rostl.


                       obr.5

Průměrný výlov Li..............................707 ks
Maximální výlov..................................2637 ks  v roce 1990
Minimální výlov...................................43 ks      v roce 1969
Střední odchylka od průměru............552 ks   t.j. 78%


Pstruh duhový

Kompletní údaje o výlovech Pd nejsou k dispozici, nicméně k vytvoření představy dostačují. Několikanásobné rozdíly ve výlovech, jak je patrné z obr.6, z let 1978 a 1982 jsou vysvětlitelné rozhodnutím výboru MO umožnit odlov duháka na přehradě spolu s kaprem. Důvodem pro toto rozhodnutí byla pochopitelná snaha minimalizovat úhyn pstruhů duhových puštěných z háčku při lovu kaprů. Tento problém pominul po rozhodnutí nadále již vysazovat duháka jen do lovného toku, odkud je také úspěšně odlovován.                        obr.6
Průměrný výlov Pd........................816 ks  (1991 - 1998)
Maximální výlov...........................1376 ks  v roce 1991
Minimální výlov..............................406 ks  v roce 1996
Střední odchylka od průměru.......316 ks  t.j. 39%


Kapr obecný

Ani údaje o odlovech kapra v průběhu let nejsou ucelené, ale přesto si určitý náhled lze udělat - viz obr.7. Porovnáme-li dva ucelené časové úseky, 1971 - 1980 a 1991 - 1998, zaujme nás téměř dvojnásobný roční průměr výlovu z let 1991 - 1998 proti průměrnému ročnímu výlovu z období před dvaceti lety. Odhlédneme-li od tehdejších problémů se zajišťováním násady kapra, je tu i patrný vliv omezení odlovu kapra, limitu, který si místní organizace pro jeho lov v té době stanovila.


                       obr.7

Průměrný výlov K.........................419 ks  (1971 - 1980)
Průměrný výlov K.........................813 ks  (1991 - 1998)
Maximální výlov..........................1295 ks  z roku 1992
Minimální výlov...............................45 ks  v roce 1976
Minimální výlov.............................369 ks  v roce 1997
Průměrná hmotnost.....1,5 kg  t.j. prům. délka 41 - 42 cm