Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Stavební práce v revíru
Tato webová stránka vznikla z podnětu některých našich členů.
Účelem této stránky je zlepšení informovanosti členské základny a návštěvníků našeho revíru o připravovaných a realizovaných stavbeních úpravách v našem revíru.

Aktuální přehled o stavební činnosti na našem revíru

Stavební činnost má vždy negativní vliv na rybí obsádku v daném revíru. Bohužel tuto činnost, která má v posledních letech vzrůstající tendenci nejsme schopni zakázat, či omezit.
V našich silách je pouze eliminovat případné škody včasnými připomínkami a to již na úrovni projektové dokumentace.
Aktuální přehled připravovaných a právě realizovaných stavebních prací na našem revíru je k dipozici ZDE

Tento seznam může být v průběhu roku aktualizován.