Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Členská základna

Od vzniku místní organizace ČRS Rožnov pod Radhoštěm v roce 1968 se stav členské základny výrazně změnil.
Jestliže v počátcích vzniku činil zhruba kolem 150 členů, tak již za prvních patnáct let se tento stav zvýšil na zhruba 400 řádných členů.
Nárust v počtu řádných členů (včetně mládeže od 16 let) pak kulminoval v roce 2002, kde tento počet dosáhl čísla 477 řádných členů. Od tohoto roku stav naší členské základny vykazuje spíše klesající tendenci - viz Obr. 1 .
Na Obr. - 2 je znázorněno složení členské základny v roce 2005.


 Obr. - 1


 Obr. - 2