Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zápisy z výročních členských schůzí

Výbor místní organizace svolává podle stanov a jednacího řádu Českého rybářského svazu minimálně jednou ročně členskou schůzi. Ačkoliv je členská schůze v podstatě nejvyšším orgánem, který navrhuje a schvaluje důležité body činnosti místní organizace na další období, v poslední době bývá účast členů MO na těchto schůzích velice nízká, zpravidla kolem 50%.

Zápisy z jednotlivých členských schůzí

Výroční členská schůze se v roce 2021 nekonala

V roce 2021 byla VČS z původního termínu 14.03.2020, z důvodů epidemiologické situace, zrušena! Základní informace o činnosti za rok 2020 jsou poskytnuty členům v přehledu pdf.

Výroční členská schůze se v roce 2020 nekonala

V roce 2020 byla VČS z původního termínu 22.03.2020 přesunuta na 19.09.2020, bohužel ani v tomto datu se nemohla z důvodů epidemiologické situace konat! Základní informace o činnosti za rok 2019 jsou poskytnuty členům v přehledu pdf.Výroční členská schůze ze dne 31. 3. 2019

V roce 2019 byly veškeré předložené materiály předloženy členské základně pomocí obrazové prezentace, proto je zde k dispozici pouze usnesení z této členské schůze.

Výroční členská schůze ze dne 18. 3. 2018

V roce 2018 byly veškeré předložené materiály předloženy členské základně pomocí obrazové prezentace, proto je zde k dispozici pouze usnesení z této členské schůze.

Výroční členská schůze ze dne 19. 3. 2017

V roce 2017 byly veškeré předložené materiály předloženy členské základně pomocí obrazové prezentace, proto je zde k dispozici pouze usnesení z této členské schůze.V roce 2016 byly veškeré předložené materiály předloženy členské základně pomocí obrazové prezentace, proto je zde k dispozici pouze usnesení z této členské schůze.


Výroční členská schůze ze dne 22. 3. 2015

V roce 2015 byly veškeré předložené materiály předloženy členské základně pomocí obrazové prezentace, proto je zde k dispozici pouze usnesení z této členské schůze.


Výroční členská schůze ze dne 16. 3. 2014
Program členské schůze Zpráva o činnosti rybářské stráže
Zpráva o činnosti za minulé období Zpráva o činnosti dozorčí komise
Zpráva hospodářského úseku Zápis z diskuze
Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu Zpráva mandátové komise
Zpráva o stavu členské základny Usnesení
xxx Zpráva o práci s mládeží Zpráva volební komise

Výroční členská schůze ze dne 17. 3. 2013
Program členské schůze Zpráva o činnosti rybářské stráže
Zpráva o činnosti za minulé období Zpráva o činnosti dozorčí komise
Zpráva hospodářského úseku Zápis z diskuze
Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu Zpráva mandátové komise
Zpráva o stavu členské základny Usnesení
xxx Zpráva o práci s mládeží    

Výroční členská schůze ze dne 18. 3. 2012
Program členské schůze Zpráva o činnosti rybářské stráže
Zpráva o činnosti za minulé období Zpráva o činnosti dozorčí komise
Zpráva hospodářského úseku Zápis z diskuze
Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu Zpráva mandátové komise
Zpráva o stavu členské základny Usnesení
xxx Zpráva o práci s mládeží    

Výroční členská schůze ze dne 20. 3. 2011
Program členské schůze Zpráva o činnosti rybářské stráže
Zpráva o činnosti za minulé období Zpráva o činnosti dozorčí komise
Zpráva hospodářského úseku Zápis z diskuze
Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu Zpráva mandátové komise
Zpráva o stavu členské základny Usnesení
xxx Zpráva o práci s mládeží    
xxx - Tyto zprávy nejsou k dispozici v elektronické podobě.