Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zarybňovací plán

Zarybňovací plán předepisuje v rámci krajského hospodaření každé místní organizaci kolik a jaké druhové složení ryb musí daná organizace vysadit do svých revírů. Počet a druhové složení vysazovaných ryb se určuje jednak podle plochy revírů a podle jejich charakteru (mimopstruhový, či pstruhový revír). Každá místní organizace je povina o vysazeném množství ryb vést písemný záznam, tzv. násadové listy, které se v závěru roku předkládají Výboru územního svazu ČRS ke kontrole a k následnému proplacení.
Kromě povinného zarybňovacího plánu může každá místní organizace na své členské schůzi rozhodnout kolik a jaký druh ryby vysdadí do svého revíru nad rámec zarybňovacího plánu. Takto vysazené ryby ovšem hradí ze svých finančních prostředků.

Zarybňovací plán naší organizace do lovných toků je uveden v následující tabulce :

Druh ryby Počet
pstruh obecný, potoční
(dvou až tříletý)
8.000
pstruh duhový
(jednoletý)
2.000
lipan podhorní
(jednoletý)
3.000
kapr
(K2 - dvouletý)
2.520
ostroretka stěhovavá
(jednoletá)
5.000
parma obecná
(jednoletá)
2.000
Lín obecný
(dvouletý)
500


Do chovných potoků se v rámci dvouletého cyklu vysazuje kolem 115.000 plůdku pstruha potočního , neboť pstruh potoční je jediná ryba, kterou je naše MO schopna generovat v rámci zarybňovacího plánu. Ostatní druhy ryb jsme nuceni nakupovat od externích dodavatelů.